Polski Ład

Konieczność wdrożenia Planu Odbudowy nie podlega wątpliwości — bez wprowadzenia odpowiednich zmian nie poprawimy post-pandemicznej kondycji polskiej gospodarki. Jako Organizacja Pracodawców Usług IT mamy jednak nadzieję, że branża technologiczna nie zostanie pominięta, a władze dostrzegą jej potencjał i możliwości.

Przyglądamy się pierwszym zapowiedziom “Polskiego Ładu”, które na ten moment są dość ogólne. W momencie pojawienia się propozycji oficjalnych aktów prawnych jako partner społeczny i reprezentant wiodących firm technologicznych na pewno będziemy zaangażowani w uszczegółowienie i konsultacje ich ostatecznych treści.

Wprowadzanie radykalnych zmian, jak stała 9-proc. składka zdrowotna może być ryzykowne z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli dużej części…


Konieczność wdrożenia Planu Odbudowy nie podlega wątpliwości — bez wprowadzenia odpowiednich zmian nie poprawimy post-pandemicznej kondycji polskiej gospodarki. Jako Organizacja Pracodawców Usług IT mamy jednak nadzieję, że branża technologiczna nie zostanie pominięta, a władze dostrzegą jej potencjał i możliwości.

Przyglądamy się pierwszym zapowiedziom “Polskiego Ładu”, które na ten moment są dość ogólne. W momencie pojawienia się propozycji oficjalnych aktów prawnych jako partner społeczny i reprezentant wiodących firm technologicznych na pewno będziemy zaangażowani w uszczegółowienie i konsultacje ich ostatecznych treści.

Wprowadzanie radykalnych zmian, jak stała 9-proc. składka zdrowotna może być ryzykowne z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli dużej części…


Questions and Answers

Trwają zapisy do bezpłatnych szkoleń Microsoft Azure w ramach Wakacyjnej Szkoły Chmury. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania ze strony uczestników.

Kto może skorzystać z oferty?
Oferta dedykowana jest wszystkim pracownikom firm, zrzeszonych w SoDA.

Chcę skorzystać z Wakacyjnej Szkoły Chmury, ale moja firma nie należy do SoDA. Co mam zrobić?
Firmy chcące dołączyć do organizacji SoDA i skorzystać z bezpłatnego dostępu do Wakacyjnej powinny zgłaszać się na adres chmura@sodapl.com.

Jakie są poziomy kursów? Ile trwają szkolenia?
W ramach Wakacyjnej Szkoły Chmury dostępne są dwa rodzaje kursów:

1. Fundamenty w Azure: kurs jest przeznaczony dla osób z zerową wiedzą o…


To już oficjalne — SoDA Conference 2021 odbędzie się w dniach 23–24 września w Łodzi! W środę, 23 czerwca 2021 r., podczas konferencji prasowej, przedstawiciele SoDA oraz włodarze miasta podpisali umowę, potwierdzającą, że to właśnie Łódź będzie gospodarzem spotkania.

Przedstawiciele SoDA i miasta Łodzi

SoDA Conference to największe wydarzenie organizowane przez SoDA, a zarazem jedna z głównych konferencji dedykowanych firmom IT w Polsce. Tegoroczne spotkanie branży odbędzie się pod hasłem The future is now. Trendy, które określają polskie Software House’y.

W ramach dwudniowego eventu zaplanowanych jest kilkanaście paneli dyskusyjnych i wystąpień gości specjalnych. Wszystkim uczestnikom udostępniona zostanie przestrzeń networkingowa umożliwiająca nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, a zwieńczeniem konferencji będzie gala SoDA Awards, podczas której przyznane zostaną nagrody branżowe.

Prelegenci i goście dyskutować będą m.in. …


Polski Ład

Obserwując liczne reakcje dotyczące propozycji zawartych w Polskim Ładzie, zainicjowaliśmy kolejny list do Premiera Mateusza Morawieckiego. W liście tym zachęcamy do wspólnej dyskusji i konsultacji zmian, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wysokości składki zdrowotnej, co istotnie wpłynie na osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli w dużej części na specjalistów, działających w polskiej branży IT.

Zaproszenie do konsultacji podpisali Prezesi: SoDA, Stowarzyszenia ITCorner oraz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Minister Cyfryzacji

Szanowny Panie Premierze,

Polska branża informatyczna z uwagą przygląda się propozycjom zmian i reform, zawartych w strategii Polski Ład. Trudno nie zgodzić się z potrzebą wdrożenia…


Wakacyjna Szkoła Chmury

Szkoła Chmury i Software Development Association Poland ogłaszają Wakacyjną Szkołę Chmury dla programistów i środowiska IT. W ramach akcji specjaliści otrzymają bezpłatny dostęp do programów edukacyjnych na okres całych wakacji. Kursy przygotują chętnych do pracy w chmurze Microsoft Azure i pozwolą poszerzyć ofertę wybranym organizacjom.

Partnerami akcji zostali również Microsoft i Chmurowisko.

Utrudnienia w podróży, ograniczona dostępność miejsc, tłumy, wysokie ceny i wreszcie obostrzenia czy niepewność związana z szybko zmieniającą się sytuacją na świecie. To tylko niektóre z powodów, dla których wielu z nas dość niepewnie snuje wakacyjne plany w 2021. Aż 63,5 % Polaków bierze pod uwagę rezygnację z…


W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają działania nad nowymi regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej. Mają one zastąpić zarówno dotychczasowe przepisy o telepracy jak i tymczasowe rozwiązania wprowadzone ustawą przeciwdziałającą COVID-19 z marca 2020 r.

SoDA jako reprezentanci branży bardzo mocno związanej z pracą zdalną, uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych i złożyliśmy opinie do projektowanych przepisów. Komitet Public Advocacy wspierał nasz ekspert do spraw prawa i legislacji — Marcin Wachowski z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.

Nowe regulacje zakładają m.in.:

  1. Wprowadzenie szerszego pojęcia pracy zdalnej w miejsce telepracy — będzie możliwa praca poza siedzibą firmy nie tylko za pośrednictwem komputera i Internetu, zdalnie będą teraz mogli pracować wszyscy…


We continue the case study series of SoDA companies. The stories tell about how they managed to create, develop or implement products and services based on Microsoft Azure technology.

Grow Uperion

Grow Uperion

At Grow Uperion, we create solutions that support workers in achieving their company’s business objectives. The goals may be different, starting from sales targets and ending with training. The entire process is based on gamification mechanisms visualized in the form of objects developed individually, available on our platform. Our solution enables simple scaling of the number of users, which is an enormous advantage of the system in the context of achieving…


Grow Uperion

Kontynujemy cykl case study firm SoDA, w którym opowiadają jak udało im się stworzyć, rozwinąć lub zaimplementować produkty i usługi w oparciu o technologię Microsoft Azure.

Grow Uperion

W Grow Uperion tworzymy rozwiązania wzmacniające pracowników w osiąganiu celów biznesowych firmy. Cele mogą być różne, poczynając od sprzedażowych kończąc na szkoleniach. Cały proces opiera się o mechanizmy grywalizacji zwizualizowanej w formie indywidualnie rozwijanych obiektów dostępnych z poziomu naszej platformy. Nasze rozwiązanie umożliwia proste skalowanie liczby uczestników, co w kontekście realizacji np. celów szkoleniowych jest ogromną zaletą systemu. Mechanika działania platformy oparta o wizualizację efektów, stanowi kluczowy element systemu. …


Zakaz Konkurencji: część II

Dziś przyjrzymy się bliżej dwóm kolejnym zakazom konkurencji jakie możemy spotykać w software house:

  1. Zakazowi konkurencji jaki dotyczy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. Zakazowi konkurencji pomiędzy software house a klientami będącymi startupami.

Zakaz konkurencji pomiędzy członkiem zarządu a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest działalność konkurencyjna członka zarządu?

Zgodnie z art. 211 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki.

Członek zarządu nie może:

  • zajmować się interesami konkurencyjnymi,
  • uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej…

Team SoDA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store